Веште руке књиге вежу

Пројекат

Циљ пројекта је афирмисати децу са посебним потребама и децу ромског порекла која се у оквиру школе баве књиговезачким занатом и показати како кроз креативне и образовне активности у области књиговезачких вештина могу лакше до инклузије.

Циљ је да се путем организовања радионица стимулушу и друга деца сличног профила да учествују у процесу учења и стварања. Ова активност има два главна циља: рад са маргинализованим групама и промовисање старих заната.

Заинтересовани за радионице могу да се пријаве на officeczmko@centar

Пројекат је подржао Градски секретаријат за спорт и омладину Градске управе Града Београда.