Активности

mechanics-1501859_1920

Удружење ЦЗМКО настоји да:

– прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области теорије уметности, медија и комуникација

– покреће портал са едукативним и информативним садржајима који се тичу презентовања културе у медијима, коришћења нових медија у уметничким праксама, коришћења медија у образовању, и образовања о медијима, са линковима на све пројекте које Удружење реализује самостално или у копродукцији са другим удружењима, као и линковима важне сродне портале у земљи и иностранству

– бави се продукцијом, презентацијом и непрофитном дистрибуцијом текстуалних, видео, фото и мултимедијалних садржаја у области културе, науке и образовања у сфери традиционалних, дигиталних и нових медија

– организује и реализује, самостално или у сарадњи са другим организацијама у земљи и иностранству, промоцију нових пројеката аутора из земље и иностранства и у том смислу организује стручне скупове, трибине, округле столове, као и различите облике културног, медијског и уметничког изражавања и манифестација, као што су изложбе, перформанси, промоције књига и слично у области културе, науке и образовања у сфери традиционалних, дигиталних и нових медија

– објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на културе, науке и образовања у сфери традиционалних, дигиталних и нових медија, у земљи, региону и Европи, у складу са Законом

– организује, самостално или у заједници са другим организацијама, стручне скупове,  саветовања, семинаре и друге облике едукације у области културе и медија

– објављује књиге, компакт дискове и друге публикације о питањима која се односе на едукацију младих о безбедном приступу и употреби садржаја у електронским и дигиталним медијима, у складу са законом

– сарађује са локалним и државним институцијама,  универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве медијском културом и образовањем

– пружа логистичку помоћ члановима Удружења када су ангажовани на самосталним пројектима

– покреће јавне конкурсе (у земљи и регионално) у области медијске едукације, медијског пласмана уметности и пројекте граничних едукативно-уметничких пракси