О нама

 

ЦЕНТАР ЗА МЕДИЈСКУ КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ (ЦЗМКО) из Београда проучава развој традиционалних, дигиталних и нових медија и презентовање културе и науке у сфери медија;  истражује социо-културолошке праксе у оквиру традиционалних, нових и дигиталних медија, као  и примену медија у образовању. Удружење производи медијске, културолошке, уметничке и едукативне садржаје у реалном и онлајн окружењу (семинаре, јавне догађаје, округле столове, радионице, публикације, дигиталне и е-публикације, интернет сајтове, блогове, друштвене медије, форуме, дискусионе групе итсл. ), те сарађује са другим удружењима и институцијама из области медија, културе и науке у земљи и региону.

 

Активности Удружења се посебно фокусирају на едукацију и образовање младих у сфери дигиталних медија, социјалних мрежа и информационо-комуникационих технологија.